PREPARAT SETLERİ

MIKROLIFE HAZIR MİKROSKOP SLAYTLARI  laboratuvarlarımızda titizlik ile bilimsel kontrol altında yapılmaktadır. En güncel tekniklerle birleştirilen uzun deneyimin ürünüdür.
Mükemmel preparatlar için ön koşul kaliteli malzemedir. Bu sayede preparatlar iyi korunur ve sabitlenir. Mikrotomda materyaller son derece vasıflı ve deneyimli personelimiz tarafından kesilir. Nihayetinde yapısal bileşenlerin maksimum çözünürlüğünün elde edilebileceği slaytlar oluşturulur. Boyama tekniğine özellikle dikkat edilir ve her durumda belirli bir örnek için seçilen yöntem, net tanım ve boyama kalıcılığı elde edilir. MIKROLIFE tarafından hazırlanan mikroskop lamları, 26 x 76 mm  boyutlarında ince zemin kenarlarına sahip lamlar ile teslim edilir ve farklı boyutlarda ve fiyatlarda lam kutularında postalanır. Daha fazla bilgi ekteki fiyat listesinde bulunmaktadır.
Bazı özel çalışmalar için orijinal malzemenin temini ve işlenmesi farklılık yaratır. Bu nedenle, bu preparatlar genellikle daha uzun bir teslimat süresi gerektirir.(İmmunohistokimya çalışmaları vb.

MIKROLIFE DVD SLAYT HEDİYE

Okulda ve eğitimde interaktif öğrenme ve öğretme için, mikroskopik slaytların gerekli tüm fotomikrograflarını içeren CD kullanılarak gözlemlenebilir.

MİKROLIFE HİSTOLOJİ HUMAN PREPARAT SETLERİ

TEMEL SET

101- Squamous epithelium, human, 102- isolated cells 103- Areolar connective tissue, human w.m.

104- Hyaline cartilage, human t.s.  105- Compact bone, human t.s. 106- Striated muscle, human l.s.

107-  Heart muscle, human l.s. and t.s.  108- Artery, human t.s. 109- Vein, human t.s. 9009f Lung,

110-  Blood smear, human 111- Spleen, human t.s. 112- Thyroid gland,  t.s. 113- Thymus gland

114 Mammary gland, human t.s. 115- Tongue, human t.s. 116- Tooth, human l.s. 117- Parotid, human .

1118- Esophagus, t.s 119- Stomach, human, fundic region t.s. 120- Duodenum, human t.s.

121- Colon, human t.s. (large intestine) 122- Pancreas, human t.s. 123- Liver, human t.s.

124- Vermiform appendix, human t.s. 125- Kidney, human t.s. 126- Adrenal (suprarenal) gland, human

127- Ovary, human t.s. 128- Uterus, human t.s. 129- Placenta, human t.s. 130- Testis, human t.s.

131-  Epididymis, human t.s. 132- Cerebrum, human t.s. 133- Cerebellum, human t.s.

134- Spinal cord, human t.s. 135- Sympathetic ganglion, human t.s. 136- Skin of palm, human t.s.

137- Scalp, human, l.s. of hair follicles 138- Scalp, human, t.s. of hair follicles 139- Retina, human t.s.

140- Finger tip from fetus with nail development l.s.

 

MİKROLIFE PREMIUM HİSTOLOJİ SLAYT SET (HUMAN)

150- Isolated squamous epithelium, human 151- Connective tissue, human, sec.

152- Columnar epithelium, human gall bladder, t.s. 153- Ciliated epithelium, human trachea, t.s.

154- Smooth muscles, human, l.s. and t.s. 155- Striated muscles, human, l.s. 156- Heart muscles, human,

157- Hyaline cartilage, human, sec. 158- Elastic cartilage of epiglottis, human, t.s. 159- Bone, compact

160- White fibrous tissue (tendon), human, l.s. 161- Red bone marrow, human, t.s. 162- Scalp, human,

163-Artery, human, t.s. 164- Vein, human, t.s. 165- Blood smear, human, Giemsa stain

166- Lung, human, t.s. 167- Larynx of human foetus, t.s. 168- Lymph gland, human, t.s.

169- Thyroid gland, human, t.s. 170- Pituitary gland, human, t.s. 171- Spleen, human, t.s.

172- Tongue, human, t.s. 173- Oesophagus, human, t.s. 174- Sublingual gland, human, t.s.

175- Stomach, pyloric region, human, t.s. 176- Pancreas, human, t.s. 177- Small intestine, human, t.s.

178- Large intestine, human, t.s. 179- Liver, human, t.s. 180- Kidney, human, t.s. 181- Adrenal gland

182- Ureter, human, t.s. 183- Urinary bladder, human, t.s. 184- Ovary, human, t.s.

185- Uterus, human, t.s. 186- Uterine tube, human, t.s. 187- Placenta, human, t.s.

188-Umbilical cord, human, t.s. 189- Mammary gland, human, sec. 190- Testis, human, t.s.

191- Epididymis, human, t.s. 192- Olfactory epithelium, human, t.s. 193- Retina, human, t.s.

194- Internal ear, human foetal, t.s. 195- Touch corpuscles in human skin, t.s. 196- Nerve, human, l.s.

197- Spinal cord, human, t.s. 195- Cerebellum, human, t.s. 199- Cerebrum, cortex, human, t.s.

200- Small intestine (Duodenum) t.s. colouring of goblet cells, PAS-HE 201- Vermiform appendix

202- Rectum, human t.s. 203- Gall bladder, human t.s. 204- Liver of human foetus sec.

205- Urethra, human, t.s. 206- Seminal vesicle (Gl. vesiculosa), human t.s. 207- Spermatic cord

208- Prostate, human, t.s. 209- Sperm smear, human 210- Corpus luteum in t.s. of human ovary

211-Vagina, human t.s. 212- Cerebral cortex, human, t.s. silvered (Golgi or Palmgren)

213- Cerebral cortex, human, t.s. stained for neuroglial cells after Held 214- Cerebellum, human, t.s.

215- Thalamus, human, stained after Klüver – Barrera 216- Medulla oblongata, human, t.s.

217- Spinal cord, human, t.s. silvered (Golgi or Palmgren) 218- Sympathetic ganglion, human t.s.

219- Peripheral nerve, human t.s. 220- Optic nerve, human t.s. 221- Cornea from eye, human t.s.

222- Eyelid, human, t.s. 223- Skin from finger tip, human, vertical l.s. 224- Scalp, human, horizontal l.s.

225- Nail development, sagittal l.s. finger tip of human foetus 226- Human chromosomes in smear from culture of blood, male

227- Human chromosomes in smear from culture of blood, female 228- Barr bodies (human sex chromatin) in smear from female squamous epithelium